Film om Arpanet

1972 gjordes den här filmen om Arpanet, föregångaren till internet. Cirka 24 minuter in på fimen (nästan i slutet) förutspås en övergång från pappersbaserad information till digital. Det är över 30 år sedan, en generation, och kanske tog det längre tid än gubbarna då trodde. Dessutom lever vi ju inte i något papperslöst samhälle precis idag, även om vi snarare skaffar oss information på nätet än via böcker idag.

Tips om den här filmen hittade vi på Digg. Där finns också kommentarer om filmen.