Färdig…

Ikväll har jag gjort de sista ändringarna på uppsatsen och skickat till min studiekamrat för granskning. Ställtiden har varit lång, en månad ungefär… men det tog bara ett par timmar nu ikväll, när jag väl kom igång. Nu ska uppsatsen bara skickas i sitt slutliga skick till universitetet i Växjö.

När jag var klar loggade jag in på universitetets studentportal för att leta efter information om höstens kurs, där jag blivit antagen.  Då såg jag att vår kursledare redan registrerat att årets kurs är avslutad och även betyget VG.  Det har alltså skett på grundval av uppsatsen före de justeringar jag gjort. Jag blev ganska överraskad, jag trodde ändringarna var en förutsättning för betyget. Att vi var godkända fick vi besked om redan vid slutseminariet.

Så nu har jag i alla fall knåpat ihop 90 poäng på deltidsstudier under fyra år, med en högskoleexamen i ledarskap och organisation (jag måste nog begära ett examensbevis). Och en obruten rad VG, vilket känns lite kul… :-) även om betyg knappast spelar någon roll.

På 80-talet läste jag 40 poäng informationsteknik och 20 poäng svenska i Kalmar och med hjälp av dem och den C-kurs i sociologi jag ska läsa i höst så hoppas jag kunna få ut en fil kand-examen till våren, med sociologi som huvudämne. Det skulle sitta fint, trots eller kanske eftersom, jag nu tagit mig upp i 50plus-gruppen. Man blir aldrig för gammal för att lära sig nytt.