Mailinglistor

Mailinglistor är en av fröjderna med nätet, tycker jag efter att ha fått nya vänner den vägen. Jag gillar att kunna umgås när jag har tid och det är ju så det blir, jag läser och svarar på mail när jag har en stund över. Och då kan en diskussion pågå en längre tid, fram och tillbaka, och när andra hakar i kan det bli nya spår. På en lista diskuterar vi nu arkiv eller inte arkiv. Jag ser nog mail som prat mer än skrift, och det man säger stannar ju inte kvar annat än i vars och ens minne, och därför borde mailarkiv kunna uteslutas. Å andra sidan är det praktiskt att gå in och kolla vad man skrivit om man missat eller glömt.