Hungerupproret 1917 Åter till startsidan

Åter till Reportage

"Illa ställt är det med oss, de fattiga folkklasserna, sedan de lyckligt lottade kunnat förse sig bättre", säger Röde Frans.
Han heter Frans Gustafsson och han står på Stora torget i Västervik och talar inför en månghövdad skara människor.
Han är mager, har det svarta håret bakåtstruket men blicken glöder. Inom ett par år är han borta, ett av offren för sjukdom och svält vid den här tiden i Sverige.
Det är den 16 april 1917, och hungerupproret i Sverige håller just på att födas.
Men han manar till besinning. Han uppmanar folket att utse en arbetarkommitté som kan föra deras talan.
Redan på förmiddagen har folket börjat resa sig i Västervik. Några beger sig till kronofogde Lindeborg, livsmedelsnämndens ordförande. Andra går bort till Holländska kvarn för att kontrollera mjölförråden.
Ryktet sprids i stan. Arbetarna tågar ut från fabrikerna. Från Tändsticksfabriken går de på rad, in mot stan, för att visa sitt missnöje med svält och förmynderi. Det är uppror.

På Stora torget samlas de, utanför Rådhuset. Till slut finns här närmare tvåtusen människor. Nästan samtliga arbetare i stan, både män och kvinnor, har anslutit sig till demonstrationen på torget, där Röde Frans fått en låda att stå på för att synas och kunna göra sig hörd.
Hans förslag får bifall. Liksom förslaget om att hålla ett möte i lokalen på Augustenburg på eftermiddagen.
Folkmassan skingras och sprids i grupper på stan. Några tar för sig i butikerna men det blir aldrig polissak av detta.
Mötet på Augustenburg börjar klockan fyra och lokalen är till trängsel fylld, alla får inte plats. En kommitté tillsätts, med Frans Gustafsson som ordförande.
Mötet enas om att kräva gratis mark till potatisodling åt arbetarfamiljerna, att ett soppkök ska inrättas och att mer potatis ska köpas in till understödsnämnden att fördelas bland den behövande befolkningen.

I Vesterviks Veckoblad, VT:s föregångare, kan vi läsa om vad som händer. Tidningen kommer ut på eftermiddagen och på måndagen den 16 april skriver man: "Då tidningen presslägges hade folkmassorna samlat sig vid Stortorget, där tal höllos. Arbetet vid de flesta fabrikerna måste på e.m. inställas."
Veckobladet kommer ut varannan dag. Onsdagen den 18 april finns en artikel på två spalt på sidan tre i tidningen, om demonstrationerna på måndagen: "Det var tydligtvis stark jäsning som rådde bland arbetareleden då de tågade fram genom gatorna till ett antal av cirka 1500 personer."
"I oordnade hopar rörde sig demonstranterna fram och tillbaka i gatorna. Äfven om upphetsningen i vissa fall gaf upphof till en smula hotfulla åtbörder och plumpa tillmälen, så aflopp dock det hela utan excesser." Två dagar senare skrivs om förståelse och samförstånd, och om stadsfullmäktiges möte där man går med på arbetarkommitténs krav.

"Vi arbetare svalt och for illa då. Det är nog ingen som kan förstå nu hur det var då. Vi behövde mat för att äta oss mätta och en lön att leva på. Det krävde vi också. "
Så sa Gustav Andersson när han vid 94 års ålder 1987 berättade om hungerupproret i Västervik 70 år tidigare. Han var en av dem som gick i spetsen för de svältande arbetarna, som ordförande i Fabriks- och grovarbetareförbundets avdelning påTändsticksfabriken. Röde Frans var anställd på Slip, en av de närmare 1800 industriarbetarna i Västervik. Han var syndikalist, som hade ett starkt fäste här då.
" Frans Gustafsson var ingen märkvärdig man, en arbetare som vi andra," mindes Gustav Andersson.

I augusti samma år blossade upproret upp igen. Återigen var mjölet undermåligt.
Arbetarna samlades i nya demonstrationer den andra augusti. De tågade till brödbyrån och snart var de demonstrerande skarorna åter uppe i närmare tvåtusen personer.
De strejkande blev då lockoutade av sina arbetsgivare och kampen hårdnade. Först efter fyra dagar var arbetet igång igen.
Hungerdemonstrationerna i april 1917 var upptakten till ett hungeruppror i stora delar av Sverige.


Detta hände före hungerupproret 1917

Första världskriget pågick ute i Europa. Importen av livsmedel hade försämrats i takt med krigets utveckling och handelsblockad.
Levnadskostnaderna steg under krigsåren men lönerna hängde inte med. Många svalt för att de inte hade råd att köpa mat medan grosshandlare och bönder skodde sig på livsmedelsbristen.
Bristen på livsmedel var stor, främst på bröd, och ransonering infördes 1916. Fördelningen av mat och ransoneringskort sköttes av en livsmedelsnämnd, en brödbyrå och en spannmålsbyrå. Men de misskötte detta, enligt folkets mening.
Lördagen den 14 april hade flera av stadens arbetare lämnat sina arbetsplatser och uppvaktat myndigheterna om matfrågan. De krävde ökad tilldelning av bröd. Sedan återgick de till arbetet. Detta blev upptakten till hungerupproret i Västervik 1917.


Källor: Uppsatserna Hungerrörelsen i Västervik av Ingvar Flink samt Revolutionen i Västervik 1917 av Hans Manneby.

©Eva Johansson 1999

Det här är en klassisk bild i Västerviks historia, den enda bilden som bevarats på Röde Frans, Frans Gustafsson. Han sitter i mitten, omgiven av Erik Nilsson, Carl Zeijlon, Gustaf Jansson och Albert Andersson. De ingick alla i 16 april-kommittén som bildades under hungerupprorets dagar 1917. Bild från Kulbackens museums arkiv, fotograf okänd
Hungervåren 1917. Västerviksborna stod i kö för att få tag på potatistill sina hungrande familjer. Bristen på mat var svår. Detta är en ögonblicksbild från en aprildag för över 80 år sedan. Bilden är tagen av fotografen Arvida Ljungqvist och bör helst ses i betydligt större format för att göras rättvisa.
Fotografiet finns i Kulbackens museums arkiv.
I början av augusti 1917 blossade oroligheterna i Västervik upp igen. Människorna var åter missnöjda med mjölets kvalitet och fördelningen av ransoneringskort för syltsocker. Den andra augusti har fotografen Arvida Ljungqvist fotograferat demonstrationen på den avspärrade Kvarngatan inne i stan. De två poliserna i förgrunden står passiva och tittar på. Fotografiet finns i Kulbackens museums arkiv.