Allt fler utan jobb

Västerviks äldsta företag är snart ett minne blott

Tillbaka till startsidan
Tillbaka till reportage

Arbetslöshet i Västervik:

Oktober 2004
Öppet arbetslösa: 1044 personer, (4,7 procent)
Arbetslösa i åtgärder: 568 personer, (2,5 procent)
Totalt: 1 612 personer, (7,2 procent)
Kalmar län: 6,0 procent
Riket: 6,1 procent

Februari 2005
Öppet arbetslösa: 1452 personer, (6,5 procent)
Arbetslösa i åtgärder: 692 personer, (3,1 procent)
Totalt: 2144 personer, (9,6 procent)
Kalmar län: 7,1 procent
Riket: 6,6 procent

Maj 2005
Öppet arbetslösa: 1142 personer, (5,1 procent)
Arbetslösa i åtgärder: 725 personer, (3,3 procent)
Totalt: 1867 personer, (8,4 procent)
Kalmar län: 6,1 procent
Riket: 5,9 procent

Mars 2006
Öppet arbetslösa: 1224 personer, (5,5 procent)
Arbetslösa i åtgärder: 901 personer, (4,1 procent)
Totalt: 2125 personer, (9,6 procent)
Kalmar län: 6,9 procent
Riket: 6,6 procent

(Publicerat i Västerviks-Tidningen 2004-10-06)

Allt fler i Västervik kommer att bli utan jobb under en nära framtid. Under det senaste året har flera av de lokala företagen varslat om både minskning av antalet jobb och nedläggning. Senast i raden är Ekblads tryckeri med totalt 18 anställda.

– Varje företag som kommer med nedläggningsbesked och varsel nu spär ju på den negativa effekten, konstaterar Ingegerd Hilding Sjöblom på arbetsförmedlingen i Västervik.

I november förra året beslutades att mejeriet i Västervik, med 33 jobb, läggs ner vid nästa årsskifte om några månader. I december kom beskedet att Edgetech med 16 anställda flyttas från kommunen. I januari fick vi veta att Simia med 18 anställda flyttas till Eskilstuna. I slutet av mars i år varslades mellan fem och tio anställda på Bladhs plast. I maj varslades fem anställda på Företagsfakta och 30 anställda på Överums bruk.

Landstinget har aviserat besparingar och indragna tjänster men ännu inte lagt några varsel.

Senare i höst och vinter kommer omkring 400 anställda på Electrolux att bli utan jobb. Hittills har drygt ett femtiotal av de 520 varslade fått nytt jobb, och omkring hälften av dessa i kommunen. Dessutom har ytterligare omkring 50 personer börjat studera eller är tjänstlediga för att prova annat jobb.

Ankarsrum Industries AB har nyanställt omkring 30 personer på senare tid och på Akzo Nobel i Gamleby har 15 personer nyanställts efter sommaren, ett flertal av dessa från Electrolux. Andra har gått till CNC-plåt, Elfa, Gunnebo, Owes Bröd, Windy Boats, Frödinge Mejeri, SlipNaxos med flera arbetsplatser.

– En del av de tidigare Electroluxanställda pendlar till nya jobb på Ljunghälls i Södra Vi och Scania i Oskarshamn. Det är roligt att så många redan fått nya jobb. Nätverket har en stor betydelse i dag. Behöver en arbetsgivare nyanställa frågar man säkert de som redan är anställda om de känner till någon.

1612 personer var registrerade som arbetslösa i Västerviks kommun i förra veckan, vilket innebär 7,2 procents arbetslöshet.

Just nu, i går (2004-10-04), finns det 125 lediga jobb inom pendlingsavstånd, det vill säga i Västervik och i grannkommunerna. I vår kommun fanns det 33 lediga jobb enligt Platsbanken. En tredjedel av dessa är jobb i vården, till exempel sjukgymnast, psykolog och kurator. Fem lärare söks, flera telefonförsäljare och en svetsare. Men inte ett enda till jobb i industrin.

Under året hittills har 931 nya lediga platser kommit till i Västerviks kommun enligt arbetsförmedlingens statistik. Det är ett par hundra färre än under samma tid förra året.

Det stora arbetet för arbetsförmedlingen nu är med Electrolux. Där arbetar nu sex arbetsförmedlare periodvis ute på företaget.

– Vi kartlägger situationerna för de enskilda, till exempel vilka utbildningsinsatser som behövs. De flesta är nog inriktade på arbete, men ska man till exempel kunna få ett arbete i vården i stället är det utbildning som gäller, säger Ingegerd Hilding Sjöblom.

– Vi har inte fått några extraresurser för att klara det utan har fått omprioritera vårt arbete här på förmedlingen.

© Eva Johansson 2004