Lista över familjer
A B C D E F G H J K L M N P R S X
Familj Man Kvinna Barn
Andersson
Bengt Andersson / Kristin Johansdotter Bengt Andersson Kristin Johansdotter Kristin Bengtsdotter
Erik Ossian Andersson / Ester Valborg Emilia Karlsson Erik Ossian Andersson Ester Valborg Emilia Karlsson Birgit Karlsson
Ulla Erika Maj-Lis Karlsson
Karl Johan Emil Andersson / Ingrid Kristina Karlsdotter Karl Johan Emil Andersson Ingrid Kristina Karlsdotter Karin Kristina Angelia Andersson
Greta Ingrid Linnea Andersson
Lisa Alfilda Maria Andersson
Karl Gunnar Teodor Andersson
Einar Karl Emil Andersson
Rune Andersson / Birgitta Andersson Rune Andersson Birgitta Andersson
Seth Hjalmar Andersson / Greta Gertrud Theresia Karlsson Seth Hjalmar Andersson Greta Gertrud Theresia Karlsson Rune Andersson
Valdemar Andersson / Ellen Hedvig Kristina Karlsson Valdemar Andersson Ellen Hedvig Kristina Karlsson Arne Rolf Andersson
Andreasson
Peter Andreasson / Inga Stina Johannesdotter Peter Andreasson Inga Stina Johannesdotter Anders Johan Petersson
Bengtsson
Måns Bengtsson / Britta Bengtsdotter Måns Bengtsson Britta Bengtsdotter Stina Månsdotter
Blotnicki
Elisabeth Blotnicki Elisabeth Blotnicki Karl Blotnicki
Walter Blotnicki / Maria Blotnicki Walter Blotnicki Maria Blotnicki Elisabeth Blotnicki
Paul Blotnicki
Emmi Blottnicki
Carlsson
Carl Carlsson / Maria Jonasdotter Carl Carlsson Maria Jonasdotter Anders Carlsson Forss
Pehr Carlsson Pehr Carlsson Daniel Pehrsson
Carl Pehrsson
Stina Pehrsdotter
Danielsson
Carl Danielsson / Anna Lisa Danielsdotter Carl Danielsson Anna Lisa Danielsdotter Peter Carlsson
Ingrid Stina Carlsdotter
Carl Danielsson / Maja-Stina Persdotter Carl Danielsson Maja-Stina Persdotter Anna Lisa Carlsdotter
Maria Helena Carlsdotter
Ellehave
Knud Ellehave / Helene Harms Knud Ellehave Helene Harms Lilian Ellehave
Erlandsson
Gustaf Erlandsson / Anna Jonasdotter Gustaf Erlandsson Anna Jonasdotter Bengt Gustafsson
Anna Stina Gustafsdotter
Erland Gustafsson
Anders Gustafsson
Kerstin Gustafsdotter
Britta Gustafsdotter
Forss
Anders Carlsson Forss / Britta Maria Svensdotter Anders Carlsson Forss Britta Maria Svensdotter Sven Johan Andersson
Anna Stina Andersdotter
Anders Carlsson Forss / Elin Svensdotter Anders Carlsson Forss Elin Svensdotter Jacob Hvirfvel
Jöns Andersson
Carl Andersson
Sven Andersson
Gustaf Andersson
Jonas Andersson
Gustafsson
Lennart Gustafsson / Birgit Karlsson Lennart Gustafsson Birgit Karlsson Anne Gustafsson
Harms
Hans Harms / Emmi Blottnicki Hans Harms Emmi Blottnicki Waldemar Harms
Gertrud Harms
Helene Harms
Agnes Harms
Waltraut Harms
X Harms / X Harms X Harms X Harms Erna Harms
Hans Harms
Hvirfvel
Jacob Hvirfvel / Ingrid Kajsa Svensdotter Jacob Hvirfvel Ingrid Kajsa Svensdotter Anna Stina Jacobsdotter
Sven Johan Jacobsson
Carl Magnus Jacobsson
Peter Johannes Jacobsson
Eeva Maria Jacobsdotter
Maja Catharina Jacobsdotter
Anders Peter Jacobsson
Anders Daniel Jacobsson
Martha Stina Jacobsdotter
Jacobsson
Carl Magnus Jacobsson / Anna Lisa Carlsdotter Carl Magnus Jacobsson Anna Lisa Carlsdotter Johan Peter Carlsson
Emilia Maria Karlsdotter
Sven Alfred Karlsson
Anders Daniel Carlsson
Ingrid Kristina Karlsdotter
Frans Emil Carlsson
Carl Magnus Jacobsson / Jacobsson Carl Magnus Jacobsson Jacobsson
Johannesson
Anders Peter Johannesson / Maria Svensdotter Anders Peter Johannesson Maria Svensdotter Sven Johan Petersson? Andersson
Carl Johan Johannesson / Anna Greta eller Maria Johannesdotter Carl Johan Johannesson Anna Greta eller Maria Johannesdotter Carl August Andreasson
Johan Edvard Karlsson
Johannes Alfred Karlsson
Axel Wilhelm Karlsson
Frans Gustaf Fredric Karlsson
Gustaf Johannesson / Anna-Stina Jonasdotter Gustaf Johannesson Anna-Stina Jonasdotter
Salomon Johannesson / Elin Andersdotter Salomon Johannesson Elin Andersdotter
Johansson
Zachris Johansson / Lena X Zachris Johansson Lena X Maria Zachrisdotter
Jönsson
Carl Jönsson / Kristin Andersdotter Carl Jönsson Kristin Andersdotter Pehr Carlsson
Per Jönsson / Annika Jacobsdotter Per Jönsson Annika Jacobsdotter Maja-Stina Persdotter
Per Jönsson / Maria Johansdotter Per Jönsson Maria Johansdotter Anna Persdotter
Sven Jönsson / Anna Johansdotter Sven Jönsson Anna Johansdotter Elin Svensdotter
Johan Svensson
Jonas Svensson
Ingeborg Svensdotter
Catharina Svensdotter
Sara Svensdotter
Karlsson
Algot Klas Karlsson / Ebba Mellin Algot Klas Karlsson Ebba Mellin
Axel Wilhelm Karlsson / Emilia Maria Karlsdotter Axel Wilhelm Karlsson Emilia Maria Karlsdotter Karl Gustaf Wilhelm Karlsson
Lizzie Maria Linnea Karlsson
Verner Johan Dominicus Karlsson
Hjalmar Wilhelm Wallentin Karlsson
Georg Martin Leonard Karlsson
Ellen Hedvig Kristina Karlsson
Karin Signe Ammelia Karlsson
Hugo Karl Fingal Karlsson
Greta Gertrud Theresia Karlsson
Ester Valborg Emilia Karlsson
Ture Knut Rudolf Karlsson
Algot Klas Karlsson
Holger Gustaf Elof Karlsson
Bert Karlsson / Kerstin Karlsson Bert Karlsson Kerstin Karlsson
Georg Martin Leonard Karlsson / Ester Viktoria Karlsson Georg Martin Leonard Karlsson Ester Viktoria Karlsson Lennart Karlsson
Hjalmar Wilhelm Wallentin Karlsson / Elin Karlsson Hjalmar Wilhelm Wallentin Karlsson Elin Karlsson Karl Erik Karlsson
Holger Gustaf Elof Karlsson / Helene Harms Holger Gustaf Elof Karlsson Helene Harms Mikael Karlsson
Hugo Karl Fingal Karlsson / Astrid Elisabet Linnea Johansson Hugo Karl Fingal Karlsson Astrid Elisabet Linnea Johansson Sven-Erik Karlsson
Karl Erik Karlsson / Alice Karlsson Karl Erik Karlsson Alice Karlsson
Kurt Karlsson / Irene Knutsson Kurt Karlsson Irene Knutsson
Lars Knut Karlsson / Ingegerd Wall Lars Knut Karlsson Ingegerd Wall
Sven Alfred Karlsson / Ida Sofia Emilia Jonsson Sven Alfred Karlsson Ida Sofia Emilia Jonsson Ester Maria Linnea Karlsson
Anna Märta Kristina Karlsson
Sally Sofie Linnea Karlsson
Sven Erik Verner Karlsson
Gustaf Bertil Karlsson
Sven Olof Karlsson
Stig Ernold Karlsson
Ture Knut Rudolf Karlsson / Ingrid Elvira Kristina Svensson Ture Knut Rudolf Karlsson Ingrid Elvira Kristina Svensson Maj-Britt Karlsson
Bert Karlsson
Kurt Karlsson
Lars Knut Karlsson
Verner Johan Dominicus Karlsson / Frida Elvira Karlsson Verner Johan Dominicus Karlsson Frida Elvira Karlsson Märta Linnea Angelia Karlsson
Larsson
Sven Larsson / Stina Månsdotter Sven Larsson Stina Månsdotter Anna Stina Svensdotter
Elisabeth Svensdotter
Ingrid Kajsa Svensdotter
Maja Lisa Svensdotter
Ljung
Axel Helge Ljung / Karin Signe Ammelia Karlsson Axel Helge Ljung Karin Signe Ammelia Karlsson Rolf Axel Ljung
Margit Linnea Ljung
Berit Ljung
Stig Ljung
Stig Ljung / Ingrid Ljung Stig Ljung Ingrid Ljung
Mattisson
Peter Mattisson / Maja Jonasdotter Peter Mattisson Maja Jonasdotter
Nilsson
Johannes Nilsson / Britta Gustafsdotter Johannes Nilsson Britta Gustafsdotter Anna Greta eller Maria Johannesdotter
Johan Gustaf Johannesson
Salomon Johannesson
Hanna Johannesdotter
Johannes Nilsson / Lovisa Carlsdotter Johannes Nilsson Lovisa Carlsdotter Nils Peter Johannesson
Anders Magnus Johannesson
Pehrsson
Daniel Pehrsson / Maria Zachrisdotter Daniel Pehrsson Maria Zachrisdotter Carl Danielsson
Olivia Maria Danielsdotter
Persson
Erland Persson / Kristin Bengtsdotter Erland Persson Kristin Bengtsdotter Gustaf Erlandsson
Rydén
Gunnar Rydén / Maj-Britt Karlsson Gunnar Rydén Maj-Britt Karlsson
Svensson
Arne Svensson / Ulla Erika Maj-Lis Karlsson Arne Svensson Ulla Erika Maj-Lis Karlsson
Johannes Svensson / Catrina Mattisdotter Johannes Svensson Catrina Mattisdotter Johan Mathias Johannesson
Carl Johan Johannesson
Anders Peter Johannesson
Gustaf Johannesson
Ingrid Stina Johannesdotter
Lars Johannesson
Inga Stina Johannesdotter
X
Mattis X Mattis X Catrina Mattisdotter
Peter Mattisson
Webbsidan skapades med MacFamilyTree 6