Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Källor

Eftersom mitt arbete bygger på mina två akademiska uppsatser är litteraturen jag läst till uppsatserna huvudsakligen vetenskapliga verk. Bland dessa har jag hittat en rad författare och forskare som jag tycker är värda att läsas mer av, för den som intresserar sig för nätrelationer. En del är kanske mer svårläst medan annat är desto mer lättillgängligt.

Alla böcker finns åtkomliga på svenska bibliotek, och artiklarna på nätet har jag hittat under perioden oktober 2005–maj 2006 och de kan därför vara borttagna om du söker efter dem nu. Men det mesta är publicerat mellan 1997 och 2004 varför det förmodligen finns kvar i cyberspace ett tag till.

En litteraturlista finns längst ner här.

De forskare jag refererar till i boken

Här gör jag en kort presentation av de i mitt tycke mest intressanta forskare vars arbete jag tagit del av och som jag refererar till i boken. Deras böcker finns med i litteraturlistan längre ner. (Alla länkar öppnas i samma fönster).

Mary Chayko, professor i sociologi vid College of St Elizabeth utanför New York. Hon forskar om distansrelationer, däribland på nätet, och har format teorin om sociomentala band.
Hemsida: http://www.cse.edu/index.php?id=32&no_cache=1&rtype=2&ruid=36
Bok: Chayko, Mary (2002): Connecting – How we form social bonds and communities in the internet age, State University of New Press, Albany

Robert Kraut och Sara Kiesler: Robert Kraut är professor i socialpsykologi vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA. Hans huvudsakliga forskningsområde är hur internet används i vardagslivet. 1995 startade han projektet Home Net Project tillsammans med kollegan Sara Kiesler. En studie tillsammans med ytterligare fyra kollegor gjordes som en uppföljning 1998-1999. I sin tidiga forskning har Kraut en kritisk hållning gentemot sociala relationer på nätet och ser dessa som mer begränsade än IRL-relationer, men har efter uppföljningen sett resultat som motsäger detta.
Kraut, R., Kiesler, S m fl (2001): Internet Paradox Revisited, artikel i Journal of Social Issues oktober 2001, hämtad 2005-11-10 som pdf på http://www.webuse.umd.edu/webshop/resources/kraut.pdf (vetenskaplig artikel)
Cummings, J. N., Butler, B. och Kraut, R. (2002): The quality of online relationships i Communications of the ACM vol 45 iss 7 http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=514236.514242 (vetenskaplig artikel)
Kraut och Kieslers pressmeddelande i september 1998: http://www.markle.org/resources/press_center/press_releases/1997-1999/press_release_09011998.php

Katelyn McKenna och John Bargh: Katelyn McKenna är fil dr i psykologi, professor och forskare vid New York University med huvudsaklig forskning på området sociala relationer och social identitet. Tillsammans med John Bargh, professor i socialpsykologi vid Yale University, har hon gjort flera studier om kommunikationer mellan individer på nätet, bland annat om marginaliserade gruppers självidentitet och om socialt stöd i nätgrupper.
Barghs hemsida: http://bargh.socialpsychology.org/
Bargh, J, McKenna, K., och Fitzsimons G. (2002): Can You see the real me? Activation and expression of the ”true self” on the Internet, i Journal of social issues vol. 58, nr 1 2002 sid 33-48 hämtad 2005-11-04 som pdf på http://arts.uwaterloo.ca/~grainne/reprints.html (vetenskaplig artikel)
McKenna, K. och Bargh, J.(1998): Coming out in the age of the Internet: Identity demarginalization through virtual group participation, i Journal of Personality and Social Psychology vol 75 no 3 1998, hämtad 2005-11-03 som pdf på http://mentor.lscf.ucsb.edu/course/fall/psyc92a/coming_out_internet.pdf (vetenskaplig artikel)
McKenna, K., Green, A. och Gleason, M (2002): Relationship Formation on the Internet: What’s the Big Attraction?, i Journal of social issues vol. 58, nr 1 2002, hämtad 2005-11-03 som pdf på http://faculty.smu.edu/stevensr/articles/McKenna-onlinerelation.pdf (vetenskaplig artikel)
Bokkapitel: McKenna, K. och Seidman, G. (2005): You, me and we: interpersonal processes in electronic groups i Amichai-Hamburger, Yair (red): The social net, Oxford University Press, Oxford (kapitel i Amichai-Hamburgers bok)

Barry Wellman och Milena Gulia: Barry Wellman är professor i sociologi vid University of Toronto och är forskningsledare för Netlab ett pågående forskningsprojekt som spänner över området nätrelationer, nätverk och globalisering. Tillsammans med Milena Gulia, professor i sociologi vid samma universitet, gjorde han en studie 1995-96 om virtuell gemenskap: http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/netlab/
Wellman, B. och Gulia, M. (1999): Netsurfers don’t ride alone: Virtual communities as communities i Wellman, Barry (red): Networks in the Global Village, Westview, Boulder, hämtad som pdf 2005-11-12 på www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/netsurfers/netsurfers.pdf (vetenskaplig artikel)
Wellman, Barry (2001): Computer Networks As Social Networks, i Science vol 293 september 2001, hämtad 2005-11-04 på http://www.sciencemag.org (vetenskaplig artikel)
Bok: Wellman, B. och Haythornthwaite, C. (2002): The Internet in Everyday Life Blackwell Publishing, Oxford

Yair Amichai-Hamburger, fil dr i psykologi vid Oxford University och professor vid Bar-Ilan University i Israel. Han forskar om hur nätet kan påverka människors välbefinnande.
Hemsida: http://www.biu.ac.il/faculty/yair/
Bok: Amichai-Hamburger, Yair: Personality and the Internet I Amichai-Hamburger, Yair (red): The social net, Oxford University Press, Oxford 2005

Maria Bakardjieva, professor vid fakulteten för kultur och kommunikation vid University of Calgary i Kanada. Hon är ledare för ett nyligen avslutat forskningsprojektet som följer 23 personer som använder nätet i sitt vardagsliv i hemmet. Hon ingår också i ett större forskningsprojekt där man undersöker effekterna av bredbandets utbredning i delstaten Alberta i Kanada, inte minst på landsbygden. Hennes bok handlar inte så mycket om vänskapsrelationer utan mer om nätanvändning i stort, där relationer ingår.
Hemsida: http://www.ucalgary.ca/~bakardji/index.htm
Bok: Bakardjieva, Maria (2005): Internet Society: The internet in everyday life, Sage Publications, London

Nancy K. Baym är professor vid University of Kansas, med kommunikationsstudier och sociala processer på nätet som sitt främsta forskningsområde.
Hemsida: http://www.people.ku.edu/~nbaym/
Bok: Baym, Nancy (2002): Interpersonal Life Online i Lievrouw, L. och Livingstone, S (red): The Handbook of New Media, Sage Publications, London

Norman H. Nie är professor i statskunskap vid Stanford University i Kalifornien och har forskat om nätanvändning tillsammans med flera kollegor.
Norman H. Nies hemsida: http://www.stanford.edu/group/polisci/faculty/nie.html
Nie, N. och Hillygus, D (2002): The impact of internet use on sociability, I IT&Society, vol 1 issue 1 2002, utgiven av Stanford University och hämtad som pdf 2005-12-03 på http://www.stanford.edu/group/siqss/itandsociety/ (vetenskaplig artikel)
Bokkapitel: Nie, N., Hillygus, D. och Erbring, L. (2002): Internet Use, Interpersonal Relations and Sociability: Findings from a Detailed Time Diary Study i Wellman och Haythornthwaite (red): The Internet in Everyday Life, Blackwell Publishing, Oxford (kapitel i bok)

Jean-Francois Coget är fil dr i ledarskap och professor vid HEC School of Management i Paris och har forskat om nätet under en tid i USA, tillsammans med kollegorna Yutaka Yamauchi och Michael Suman.
http://www.hec.fr/hec/eng/professeurs_recherche/p_liste/p_fiche.php?num=122
Coget, J.-F, Yamauchi, Y. och Suman, M. (2002): The internet, social networks and loneliness, I IT&Society, vol 1 issue 1 2002 sid 180-201, utgiven av Stanford University och hämtad 2005-12-03 som pdf på http://www.stanford.edu/group/siqss/itandsociety/ (vetenskaplig artikel)

Don Slater är professor i sociologi vid London School of Economics och har skrivit flera artiklar om nätanvändning. Hans forskningsområde är kultur och modernitet och etnografiska studier av nätanvändare.
Hemsida: http://www.lse.ac.uk/people/d.slater@lse.ac.uk/
Bok: Slater, Don (2002): Social Relationships and Identity Online and Offline i Lievrouw, L. och Livingstone, S (red): The Handbook of New Media, Sage Publications, London

James Slevin är professor vid universitetet i Roskilde men också verksam i Cambridge. Han undervisar i journalistik och datorkommunikation och har skrivit en mycket intressant bok om nätet.
Hemsida: http://www.xs4all.nl/~giotto/
Bok: Slevin, James (2000): The Internet and Society Polity Press, Cambridge
I boken refererar han till andras forskning och diskuterar många olika aspekter på nätets effekter i samhället och i våra liv. Boken är mycket intressant men tar mer upp andra delar än just sociala relationer på nätet.

Nicolas Jacquemot är svensk etnolog och har skrivit en bok om kärlek på nätet. Den fastnade jag för redan när jag läste den 2002 och den har jag haft som inspirationskälla under mitt eget bokskrivande.
Bok: Jacquemot, Nicolas (2002): Inkognito – Kärlek, relationer & möten på internet, Bokförlaget DN, Stockholm
Jag rekommenderar den för alla som är intresserade av nätrelationer.
http://www.panorstedt.se/templates/common/Author.aspx?id=17998&q_context=Tiden

Andra internetreferenser:
Sveningsson, Malin (u å): Cybermöten – Socialt umgänge och relationsskapande på nätet, odaterad artikel hämtad 2006-01-03 på http://www.jmk.su.se/digitalborderlands/malins/malins.htm
Tallmo, Karl-Erik (1999): Self-publishing I HumanIT 4:1/1999, hämtad 2006-05-12 på http://www.hb.se/bhs/ith/3-99/ket.htm , utgivare: Högskolan i Borås.
Wiberg, Mikael (2005): Det framväxande interaktionssamhället, I HumanIT 8:1/2005, sid 96-125, hämtad 2005-12-21 på http://www.hb.se/bhs/ith/1-8/index.htm utgivare: Högskolan i Borås
Artikel i New York Times om att hantera sorg på nätet: http://www.nytimes.com/2006/04/27/technology/27myspace.html?ex=1303790400&en=beb62b56af91865d&ei=5088

Min hemsida: http://www.evagun.se/ (gå till länken Studier om du vill läsa mina uppsatser eller sammanfattningar av undersökningen)

Mina uppsatser:
Johansson, Eva (2006): Nätvänner – En studie om förekomsten av meningsskapande sociala relationer på nätet och hur de kan förändra relationsmönster, C-uppsats i sociuologi Växjö universitet, finns digitalt på
http://www.diva-portal.org/vxu/abstract.xsql?dbid=467
Johansson, Eva (2006): Att inte synas – En studie av internetanvändares syn på möjligheten till anonymitet och avsaknaden av fysiska möten vid sociala kontakter på nätet, D-uppsats i sociologi Linköping suniversitet, finns digitalt på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6867

Mailinglistan Samtals: http://groups.yahoo.com/group/Samtals/
Mailinglistan Stafetten: http://uk.groups.yahoo.com/group/stafetten/
Mailinglistan Sjuksköterskor: http://health.groups.yahoo.com/group/Sjukskoterskor/
Mailinglistan 4050: http://www.kanalen.org/4050-listan/maillist.html
Ingrid Edmans hemsida om mötet med Pilar: http://www.resor.ingride.net/alicante/index.htm
Kanalen: http://www.kanalen.org/
PHP Surveyor: http://www.phpsurveyor.org/index.php
Johan Ingerös möjligen kapade blogg, hämtad på nätet i maj 2006: http://rightonline.blogspot.com/2006/05/rligt-talat.html#links

Litteraturlista

Amichai-Hamburger, Yair: Personality and the Internet I Amichai-Hamburger, Yair (red): The social net, Oxford University Press, Oxford 2005

Antonovsky, Aaron (1987, 2005): Hälsans mysterium, Natur och Kultur förlag

Alberoni, Francesco (1984): Vänskap, Korpen, Göteborg

Bakardjieva, Maria (2005): Internet Society: The internet in everyday life, Sage Publications, London

Baym, Nancy (2002): Interpersonal Life Online i Lievrouw, L. och Livingstone, S (red): The Handbook of New Media, Sage Publications, London

Berger, P och Luckmann, T (1966/1991): The social construction of reality 7:e uppl. Penguin Books, London

Boneva, B. och Kraut, R. (2002): Email, gender and personal relationship i Wellman, B. och Haythornthwaite, C. (red): The Internet in Everyday Life, Blackwell Publishing, Oxford

Castells, Manuel (2000): Nätverkssamhällets framväxt, Daidalos Uddevalla

Chayko, Mary (2002): Connecting – How we form social bonds and communities in the internet age, State University of New Press, Albany

Dimbleby, Richard, och Burton, Graeme (1999): Kommunikation är mer än ord, Studentlitteratur, Lund

Dunbar, Robin (1997): Samvaro, skvaller och språkets uppkomst, Norstedts, Falun

Giddens, Anthony (1996): Modernitetens följder, Studentlitteratur Lund

Giddens, Anthony (1999): Modernitet och självidentitet, Daidalos Göteborg

Goffman, Erving (1974/2000): Jaget och maskerna, Prisma, Stockholm

Gärdenfors, Peter (2006): Den meningssökande människan, Natur och Kultur Stockholm

Habermas, Jürgen (1998/1984): Borgerlig offentlighet, Arkiv förlag, Lund

Eriksson, Erik H. (1985/2004): Den fullbordade livscykeln, Natur och Kultur Stockholm

Jacquemot, Nicolas (2002): Inkognito – Kärlek, relationer & möten på internet, Bokförlaget DN, Stockholm

Lake, Tony (1981): Relationer, Forum Stockholm

McKenna, K. och Seidman, G. (2005): You, me and we: interpersonal processes in electronic groups i Amichai-Hamburger, Yair (red): The social net, Oxford University Press, Oxford (kapitel i Amichai-Hamburgers bok)

Nie, N., Hillygus, D. och Erbring, L. (2002): Internet Use, Interpersonal Relations and Sociability: Findings from a Detailed Time Diary Study i Wellman och Haythornthwaite (red): The Internet in Everyday Life, Blackwell Publishing, Oxford (kapitel i bok)

Nilsson, Björn, och Waldemarsson, Anna-Karin (1994): Kommunikation – Samspel mellan människor, Studentlitteratur Lund

Norris, Pippa (2004): The bridging and bonding role of online communities I Howard, P. och Jones, S (red): Society Online: The Internet in Context, Sage Publications, Thousand Oaks (kapitel i bok)

Schütz, Alfred (2002): Den sociala världens fenomenologi, Daidalos, Uddevalla

Slater, Don (2002): Social Relationships and Identity Online and Offline i Lievrouw, L. och Livingstone, S (red): The Handbook of New Media, Sage Publications, London

Slevin, James (2000): The Internet and Society Polity Press, Cambridge

Sveningsson, M., Lövheim, M och Bergquist, M (2003): Att fånga nätet – Kvalitativa metoder för internetforskning, Studentlitteratur Lund

Turkle, Sherry (1997): Leva online, Norstedts Stockholm

Wellman, B. och Haythornthwaite, C. (2002): The Internet in Everyday Life Blackwell Publishing, Oxford

Wessman, Marie (2005): Ungdomar och datorn – Vilken roll spelar datorn i ungdomars liv? C-uppsats, Socialhögskolan, Lund

Wood, Andrew F., och Smith, Matthew J. (2001): Online Communication linking identity and culture, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London

Write a comment

*