Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Innehållsförteckning

Introduktion
Kommunikation
Anonymitet
Nya relationsmönster
Arbetet med boken
Glöm inte kritiken
Framtiden
Bakgrund
Två skolor
Gemenskap
Nätvänskapen

Den virtuella gemenskapen
Kommunikation
Nätets speciella villkor
Kroppsspråkets betydelse
Att skriva till varandra
Ett nytt unikt verktyg för kommunikation
Verklig och virtuell
Nätets brister
Nätet + IRL = sant
Inte bara unga nördar
Kön och ålder
Anonymitet
Medelålders

Så här började det
Lära känna varandra
Gemenskap i grupp
Kontakt som leder till vänskap
Umgås för att det är möjligt

Vänner
Djup vänskap
Nära kontakt
Vänskapsrelationer
Vänskapsgrupper
Vardagssamtal och skvaller
Från tv-soffan till datorn?

Min egen historia
Mailinglistor
Tiden
Ett ständigt pågående samtal
Problem med nätrelationer

Nätvännernas betydelse
Relationer på distans
Tanke i stället för kropp
Praktisk nytta
Hitta likasinnade och dem man annars inte skulle ha mött
En väg ut ur social isolering

Vem är du?
En selektiv bild
Utseende och andra yttre och inre faktorer
Att visa sitt verkliga jag
Förtrolighet tack vare anonymitet
Splittrat själv eller helhet?
Nätet som livets scen?
Att styra intryck
Anonymitet, pseudonym och identitet
Problem
Egna iakttagelser och erfarenheter

Nätet kontra IRL
Bekvämt
Oberoende av tid och rum
Postmoderna teorier om kroppslöshet
Nätvänner i IRL-livet
Fördel med IRL-vänner
Förskjutning och komplement i umgänget
Tiden

Negativa konsekvenser
Att träffas
Nackdelar med nätrelationer
Besvikelse
Saknad

Forskning
Wellman och Gulia
Kraut och Kiesler
McKenna och Bargh
Coget, Nie med flera
Slevin, Slater och Baym

Undersökningen om nätvänner
Metodreflektioner
Kritik
Bearbetning och analys

Mer läsning
De forskare jag refererar till
Andra internetreferenser
Litteraturlista
Bilagor
Tabeller
Diagram

Write a comment

*