Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Begrepp

Här använder jag en del ord och begrepp som kan behöva förklaras, ord som allmänt används av dem som skriver om och är verksamma på nätet.

Internet och nätet är två synonyma begrepp som jag använder genomgående för att beskriva det världsomspännande nät som World Wide Web utgör.

Nätvänner är den beteckning jag använt för de relationer som uppstår på nätet och med vilka man även upprätthåller den personliga sociala kontakten på nätet.

IRL är en förkortning av det engelska begreppet In Real Life, det vill säga i verkliga livet, och står för den delen av livet som inte är relaterad till aktiviteter på nätet. Detta begrepp är delvis missvisande eftersom den virtuella världen på nätet är väl så verklig som den övriga delen av livet då det är människor som kommunicerar med varandra, om än med maskiner som verktyg. Men begreppet är vedertaget inom den sfär där det används och jag har stannat vid att acceptera det med de brister det har. I boken används det i denna betydelse: socialt agerande som inte är förknippat med internet.

Virtuell är ett ord som ofta används för att beskriva internet, till exempel i begreppen virtuell gemenskap eller virtuell verklighet, till skillnad från världen utanför internet. Virtuell betyder skenbar, och begreppet myntades tidigt i internets historia men har idag fått en delvis förskjuten betydelse från skenbar till helt enkelt ett begrepp för att ange nät- och datorrelaterade fenomen.

Andra termer:

Blogg: Dagbok på nätet, eller någon form av loggbok med tankar kring fenomen i vardagslivets, arbetslivet, politiken, samhället etc

Chat: meddelanden skrivna i realtid på en plats, ett ”rum”, där oftast fler kan läsa dem. IRC är en form av chat.

Community: Ett gemensamt rum på nätet där man blir medlem och umgås med andra. I rummet finns flera andra rum.

Icq/messenger: Man skriver direkta meddelanden till en enskild person som är uppkopplad samtidigt och kan svara direkt, med hjälp av en särskild programvara.

Lurkare: en deltagare som aldrig själv skriver, bara läser vad andra skriver.

Mailinglista/e-postlista/diskussionsgrupp: Man skickar e-post till en gemensam adress för flera personer, där alla kan läsa all e-post.
Det finns olika sorters mailinglistor, t ex: sådana där bara ägaren kan posta, de som har moderator som håller koll på innehållet och delvis styr det, de där man går med genom att bara gå med, de där man begär inträde och väljs in av övriga medlemmar.

MUD: ett rollspel i en interaktiv nätverksbaserad miljö.

Netikett: hur man bör uppträda på nätet, dvs nätetikett. Till netiketten hör till exempel att inte vara oförskämd utan hålla sig till god takt och ton, att hålla sig till det som är väsentligt i e-post och inlägg, ta privata diskussioner privat, inte rätta andras stavning eller andra språkliga fel, att inte spamma dem man kommunicerar med och inte.

Nickname: ett alias som bara används på nätet.

Nörd: en person som är extremt fixerad vid en enda sak, ofta teknik eller naturvetenskap, men har svag social kompetens. Exempel: datornörd. De flesta nördar är män. (Definition hämtad från Wkipedia http://sv.wikipedia.org/)

Pinga: Skicka information om ett inlägg i min egen blogg till en bloggportal där fler kan se att jag skrivit om ett visst ämne.

Realtid: Nu, utan tidsfördröjning, dvs man har kontakt samtidigt så att man ser det den andre skriver och kan svara samtidigt. Kallas också Synkron kommunikation. Asynkron kommunikation är kontakt som inte sker i realtid

Smiley; symboler för olika känslouttryck, som skrivs :-) och betyder att man ler, :-( som betyder att man är ledsen, och ibland kan konverteras av dataprogrammet till ☺ respektive ☹. Andra smileys som används är t ex :-= (förvånad), ;-) (blinkande spjuver) :-*#%& (svordom) :-D (jätteglad)

Spam: reklam via e-post, gästböcker, bloggkommentarer, diskussionsforum etc.

Write a comment

*