Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Statistik

208 personer svarade på min nätenkät i oktobver/november 2005. Här redovisar jag en del siffror från den statistik som enkätprogrammet räknat ut:

180 är kvinnor (86 %) och 28 är män (13 %).

Medianåldern är 37 år, den yngsta är 18 och den äldsta 66 år.

19 % bor på landet och resten i stan eller större tätort.

95 procent har bredband.

De vanligaste sätten att umgås med nätvänner är genom mailinglista, icq/messenger och diskussionsforum.

5 år är den vanligaste tiden man haft socialt umgänge på nätet och i medeltal ägnas detta umgänge 7 timmar per vecka.

81 % uppger att de flesta av deras nätvänner känner till deras namn, bostadsort, sysselsättning och familjeförhållanden.

Svar på fråga 6, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Jag umgås mer med nätvänner idag än med IRL-vänner: 33 %
Jag umgås mest med IRL-vänner och har några få nätvänner: 36 %
Jag umgås enbart med nätvänner och har inga IRL-vänner: 2 %
Jag ägnar lika mycket tid åt båda kategorierna: 29 %

Svar på fråga 7, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Idag har jag färre IRL-vänner än för tio år sedan men fler nätvänner: 26 %
För tio år sedan hade jag inga vänner alls men har fått nya tack vare nätet: 4 %
Jag har lika många eller fler IRL-vänner som för tio år sedan och har fått några nya nätvänner: 32 %
Jag har lika många eller fler IRL-vänner som för tio år sedan och har fått många nya nätvänner: 38 %

Svar på fråga 8, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Med nätvännerna kan jag lättare diskutera personliga problem än med IRL-vänner: 44 %
Med IRL-vännerna kan jag lättare diskutera personliga problem än med nätvänner: 37 %
Ej svar: 19 %

Svar på fråga 9, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Nätvännerna betyder mycket för mig: 68 %
Nätvännerna betyder varken mycket eller lite för mig: 28 %
Nätvännerna betyder lite eller inget alls för mig: 3 %
Vill ej svara/vet ej: 1 %

Svar på fråga 10, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Relationer med nätvänner är mer kortsiktiga än med IRL-vänner: 44 %
Relationer med nätvänner är lika långsiktiga som med IRL-vänner: 56 %

Svar på fråga 11 (flervalsfråga), välj de av följande påståenden som passar bäst:
Om en nätvän lämnar mailinglistan/forumet för en längre tid håller vi oftast kontakt ändå: 32 %
Det händer ibland att jag träffar nätvänner ”i verkligheten”: 74 %
Mina nätvänner har blivit IRL-vänner: 47 %
Jag började umgås med nätvänner för att det är möjligt: 44 %
Det är bekvämare att umgås med nätvänner än med IRL-vänner: 28 %
Jag är mycket social och har många vänner över huvud taget: 35 %
Det passar mig att umgås på nätet för att det är kravlöst: 41 %

Svar på fråga 12 Den tid du idag ägnar åt kontakt med nätvänner, hur använde du den tidigare?” (flervalsfråga):
Umgicks mer med IRL-vänner: 13 %
Umgicks mer med min sambo/make/maka/särbo/mina barn/andra familjemedlemmar: 21 %
Arbetade: 30 %
Ägnade mig åt fritidssysselsättningar: 77%

Svar på fråga 13, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Min partner tycker att jag ägnar för mycket tid åt nätvänner: 10 %
Min partner har inga synpunkter på den tid jag ägnar åt nätvänner: 65 %
Jag är singel: 23 %
Vill ej svara/vet ej: 2 %

Write a comment

*