Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Nackdelar med nätrelationer

”De har blivit min ’syjunta’ och jag blir väldigt besviken när någon försvinner.”

Så uttrycker sig en av de 208 personer som svarat på enkäten om nätrelationer och nätvänner. Hon är en av de relativt få svarande som tar upp nackdelar med nätrelationer. För nackdelar och problem finns förstås, och inte bara avsaknaden av kramar och kroppsspråk i kommunikationen.
Något som beklagas av några nätanvändare är utbytbarheten, att nätvänner kan försvinna snabbt och lätt utan spår och att man därmed tappar kontakten med människor som kommit att betyda mycket. En person skriver om sin besvikelse över att alla nätvänner inte tar lika seriöst på relationen, vilket också påverkat hans eget beteende på nätet:

”Några av de vännerna är borta, det är sorgligt. En del tar nätvänneriet väldigt flyktigt och jag har blivit mer sådan nuförtiden. Så numera är ambitionsnivån rätt låg att de ska övergå i IRL-vänskap. /…/ Nätvännerna idag är ofta sådana som bor långt bort, eller det finns annat som gör det rätt omöjligt (jobb, partners, barn) att träffas.”

En annan synpunkt som kommer fram i några svar är att nätvännerna kan bete sig oärligt och slippa ställas till svars för det. En kvinna menar att det tar ett tag innan man lärt sig vilka av nätkontakterna som är ärliga och uppriktiga och vilka som inte är det, och som slipper undan sitt ansvar på grund av att kontakten är mindre personlig.

Write a comment

*