Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Kravlöst

”Man får en möjlighet att diskutera och lära känna varandra på ett lugnt och säkert sätt. Det finns inga krav.”

Så uttrycker sig en av de kvinnor som svarat på enkätens fråga om fördelen med nätvänner. Hon är inte ensam om att se på umgänget med nätvänner som kravlöst, lättsamt och enkelt.
Som en följd av nätets möjligheter till anonymitet, både bokstavligt och bildligt, kan relationer med nätvänner upplevas som kravlösa och bekväma. Man behöver inte bry sig så mycket om vem de andra är om de ändå inte syns. Även om kontakterna kan vara djupa kan de ske när som helst när jag har tid och behov, oavsett andras. De finns där ute och svarar när de kan.

Många av dem som svarat på enkäten använder ordet ”lätt” när de med egna ord beskriver sina sociala relationer på nätet, både i betydelsen av att det är lätt att hitta likasinnade med samma intressen oavsett yttre faktiska omständigheter, att det är ett enkelt sätt att hålla kontakt och ett lättsamt sätt, och med mindre krav än IRL-umgänge. En tredjedel instämmer i påståendet ”det är bekvämare att umgås med nätvänner än med IRL-vänner” och 40 procent instämmer i att ”det passar mig att umgås på nätet för att det är kravlöst”.
Bland dem som svarat på enkäten finns det flera som tar upp nätumgänget som ett kravlöst umgänge, ur flera olika synvinklar. Ett svar med exempel på detta är följande från en nätanvändare som tycker att umgänget med nätvännerna kan ske på hennes egna villkor och hon kan själv bestämma i vilken omfattning och under vilka former hon vill umgås:

”Umgänge med nätvänner började via gästböcker/diskussionsforum.
Man kan öppna sig mer [för nätvänner]. Har längre tid för tankar och formuleringar av ord. De känns inte lika ’viktiga’ som IRL vänner; ett mail kan vänta med att besvaras.
IRL-vänner är mer genuina vänner som man inte kan ’slarva bort’ (man kan ju sluta höra av sig till en nätvän/tappa mailadress, få datorhaveri etc). Fysisk kontakt ger starkare band. Jag värderar en riktig kram mer än en skriven kram.
Att umgås med nätvänner är på mina villkor, jag tror inte de blir ledsna om jag inte hör av mig på en vecka eller två, vilket IRL-vänner kan bli. Det är lättsamt så till vida att jag själv kan bestämma när, om och hur länge jag vill ’umgås’ på nätet. Jag tycker det är kravlöst och opretentiöst att umgås då jag slipper bry mig om mitt utseende för stunden. Jag kan sitta i morgonrock och lukta apa utan att min nätvän tar illa upp ;-)”

Write a comment

*