Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Bekvämt

Omkring 40 av dem som svarat på enkätfrågorna skriver om kravlöshet och mindre sociala krav i umgänget på nätet, ofta jämfört med IRL-umgänge. Det som nämns i svaren är till exempel att det är lätt att inleda samtal på nätet, att det alltid finns någon att kommunicera med när man själv har lust, och att inte störa när man tar kontakt på nätet som man kanske gör vid telefonsamtal. Andra skriver om fördelen att kunna dra sig undan och inte svara på mail om man inte vill fortsätta umgänget eller att bara svara några ord på ett mail i stället för att avsätta en längre tid för umgänge; men också att skjuta på kontakten tills det finns mer tid för det. Att det är lättare att hålla en relation vid liv nämns av ett par, liksom att det är lättare att avsluta en vänskapsrelation genom att lämna till exempel mailinglistan eller communityn.
Närmare hälften av alla 208 som svarat på min enkät uppger att de umgås via mailinglistor, kanske för att det är mest på sådana jag sökt efter svarande till enkäten. Mailinglistor anses som bekvämt, på så sätt att det alltid finns några som är närvarande där, om någon i gruppen är frånvarande en tid behöver man inte känna sig ensam för det. Det spelar inte så stor roll vem av listans medlemmar man utbyter tankar med, viktigare är att få respons över huvud taget.

Som en annan bekväm fördel med mail och mailinglistor ses möjligheten att spara mailen och gå tillbaka och läsa igen vid funderingar på vad som skrevs, vilket kan ge bättre svar och mindre risk för missförstånd. Att missförstånd uppstår vid diskussioner är inte ovanligt, då man inte ser ansiktsuttryck och gester som en del av budskapet.
Möjligheten att vara anonym om man vill, och själv välja vad man vill visa av vem man är kopplas av flera till kravlöshet. Så här skriver en man om detta:

”Man kan vara anonym fram till det att man vet mer. Det är kravlöst dessutom, men bottnar i ansvar också. Möjligheter finns som inte bottnar i det yttre bara.”

Några som har sjukdomar eller handikapp lyfter fram det bekväma i ett socialt umgänge utan fysiska krav på närvaro, att till exempel ha ett socialt nätverk trots social fobi, som vi sett i kapitlet ”Nätvännernas betydelse”. Det spelar ingen roll vem man är utan tankeutbytet är det primära.
I begreppet kravläst ingår i flera svar en syn på nätumgänget som ett lättsamt och mer ytligt sätt att umgås. 31 av de svarande beskriver detta i någon form, så att det framgår att de är mindre engagerade i relationerna till sina nätvänner än till IRL-vänner, att de inte bryr sig lika mycket om dessa på djupet. De sociala relationerna beskrivs av denna grupp i ordalag som ”ha kul tillsammans”, ”ett opretentiöst sätt att umgås”, ”avkoppling”, ”det piggar upp”, ”ett trevligt tillskott i vardagen”, ”som att sitta vid kaffebordet och sladdra…”  eller liknande. En kvinna i 30-årsåldern är en av dem som har en ganska lättsam men också positiv inställning till sitt nätumgänge:

”Det var väldigt enkelt att börja, det fungerar som vanligt när man träffar människor IRL att man lär känna varandra bit för bit. Ibland går det också fortare för man är inte distraherad av yttre omständigheter.
Man enas om ett intresse, man behöver inte hålla igång en vänskap som inte ger någonting.. det är lättare att ’göra slut’ med nätvänner jämfört med IRL-vänner om man känner att det inte ger ngt. Det är kravlöst, har man inte datorn på så är man inte tillgänglig och man kan styra det när man själv vill ha kontakt. Det blir ofta mer humoristiska meningsutbyten och det är också lättare att uttrycka känslor och komma människor in på djupet online.
Fördelen med IRL-vänner är att man kan softa tillsammans, se på tv, göra aktiviteter, gråta ut mot en axel och få en kram t.ex. IRL-vänner kommer aldrig att bli utkonkurrerade av nätvänner, de kompletterar varandra och oftast går det i varandra… att man kanske träffar nätvännerna IRL då och då men inte lika ofta som IRL-vännerna…
Jag har mycket bra förhållande med mina nätvänner. Jag träffar några och har utvecklat en mycket nära vänskap. Andra är lite ’ytligare’ kontakter som man kanske bara tramsar och har skoj med en stund då och då. Med tiden så har man sållat även bland nätvännerna och har bara kvar de som man verkligen har något gemensamt med och får ett utbyte med, medan man inte orkar lägga samma energi på nya kontakter och sporadiska kontakter.”

Denna mer lättsinniga inställning till nätrelationer betyder inte att man med automatik ser dem som mindre hållbara utan snarare mer som bekantskaper än verklig vänskap. En person sammanfattar sina nätrelationer med orden ”nätvänner till vardags och IRL-vänner till fest” och skriver att hon inte orkar vara social i veckorna när hon arbetar och ser umgänget på nätet som ett sätt att då kunna koppla av utan krav, medan hon på helgen är mer benägen att träffa IRL-vänner. ”Men jag skulle aldrig sätta mig vid datorn och chatta istället för att åka iväg och träffa vänner” framhåller hon.

Write a comment

*