Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Oberoende av tid och rum

Internet framstår som ett ”icke-rumsligt” socialt rum utan förankring i tid och fysiskt rum och där de medverkande inte heller är rumsligt placerade. Att inte vara synliga för varandra innebär för nätvänner att kunna ha ett socialt umgänge oberoende av tid och rum. Detta nämns av ett femtiotal svarande och gäller i många fall en upplevd bekvämlighet genom mindre krav på planering i umgänget. Man kan umgås när man själv har tid och lust, eftersom man inte träffas ansikte mot ansikte. Det tar sig uttryck i att snabbt och lätt kunna ha kontakt, men också att det inte innebär krav som att boka tid för ett möte, klä upp sig och tvätta håret, eller att inte behöva städa hemma för ett ”möte” med nätvännerna.
En person skriver att fördelen med nätvänner är att det inte krävs någon planering utan man skriver ett meddelande och får svar när motparten är uppkopplad, antingen samtidigt eller senare. En äldre kvinna beskriver det bekväma med nätumgänge men också saknar att nätvännerna inte finns i hennes fysiska närhet:

”Umgänget är tidsobundet. Det finns alltid någon som lyssnar och svarar. Jag tycker om att uttrycka mig i skrift. Det finns tid för reflektion och det gör ingenting om jag inte svarar exakt när saker skrivs.
Det är roligt att ha någon som finns i närheten fysiskt för att ta en fika, gå ut och äta mm. Ibland irriterar det mig att mina nätvänner bor för långt bort :)”

En yngre kvinna uppskattar att det är lätt att hitta andra nätanvändare med samma intressen och att hon kan umgås på udda tider med människor som har en annan dygnsrytm än hon själv har:

”Man kan skriva av sig! Sällan vräker man ur sig allt det jobbiga ’live’. Det är lätt att hitta stora grupper som är intresserade av samma område, med erfarenheter och kloka råd att komma med. Man kan umgås ’konstiga tider’. Jag mejlar när jag har tid, andra när de har tid, och på så vis kan man ha kontakt varje dag även om man har ett krävande arbete och inte så mycket tid över, eller om man har olika dygnsrytm etc. ”   

Andra beskriver nätumgänge som mer effektivt än IRL-umgänge, att slippa restid för att träffas eller att inte behöva lägga tid på kallprat. Den som flyttar kan fortsätta att ha ett nära och intensivt umgänge med vänner via nätet utan att vara beroende av att kunna träffas fysiskt, vilket nämns av vissa. Några av de svarande är utlandssvenskar och de skriver om hur de uppskattar att kunna umgås med svenskar i Sverige eller på andra håll i världen utan att vara beroende av tidpunkt eller att träffas fysiskt. Bland de svarande finns också några som berättar att de som ensamma mammor har svårt att få tid för IRL-umgänge och att ta sig hemifrån för att träffa vänner och av dessa beskrivs nätumgänget som bekvämt, till exempel att man kan föra ett samtal ”när barnen härjar”.

En utlandsbosatt kvinna reflekterar om att umgås med vänner på nätet. Hon har småbarn och tycker att det är bra att kunna kommunicera när hon har tid, och att det inte spelar någon roll om kontakten ibland plötsligt måste brytas. Dessutom gillar hon att på ett enkelt sätt kunna hålla kontakt med både nya och gamla vänner men blir ibland stressad av alla mail som ska läsas och besvaras:

”Som mamma känner jag att det är skönt att kunna ha kontakt när jag hinner om man säger så. Att kunna springa ifrån mitt i ett samtal via chat är rätt vanligt nuförtiden, ibland utan att ens säga ’vänta lite’ först, och det ger en större frihet. Mail går snabbt och till vilken del av världen du vill, och det kostar mindre än att skriva ett vanligt brev. Man kan multiplicera avsändarna så man kan skriva samma sak till flera olika på samma gång. Man kan ställa in så man ser att personen läst mailet, även om hon/han inte svarar. Man kan skicka site-adresser om något som verkar intressant som man har läst och på så sätt sprida information snabbt om något som man tycker om, eller t ex skicka foton, filer och sin hemsidesadress, genom mail eller siter.
I mitt fall då jag är glömsk kan jag lätt gå tillbaka och läsa igen vad någon sa, och det känns som att jag håller större ordning på folk och deras liv, samt deras namn…å andra sidan har man ett större nätverk av vänner vilket gör det svårt att hålla reda på alla. Till sist den bästa fördelen – jag kan ha kontakt med mina gamla IRL-vänner samt familj ’gratis’ via internet, även om de bor i Sverige och jag här i Xxxx! De kan ta del av mitt liv på ett helt annat sätt, och vi kan prata i telefon billigt eller gratis via internet.
Att ha nätvänner gör mig ibland lat att ’fixa mig’ och jag och barnen går länge i pyjamas etc. för ’vi ska ju ändå inte träffa någon’. Så börjar jag dagen med att starta datorn och kolla mailen, chatta med svenskar m m. Med fler IRL-vänner blir det nog mer ordning med att komma igång på mornarna, eller om man har andra sysslor som gör att man kommer ut mer bland folk. Här är det mycket sällsynt att någon kommer på besök oväntat, men om vi hade bott i Sverige hade jag nog haft ett större IRL-kontaktnät.
Jag ser internet som en stor hjälp i att hålla kontakten med både gamla och nya vänner. Däremot kan jag känna att mail-inboxen fylls så snabbt av alla listmail, privata mail och viktiga mail att jag aldrig hinner läsa ifatt, särskilt då jag också är mamma och fru och har annat att sköta. Innan jag fick internet hade jag sällan känslan av att inte hinna med mina vänner, men nu kan det bli en stress i att hinna svara på mail, särskilt ’list-mail’ där det diskuteras något kanske bara under några dagar, sen byts ämnet. Jag är glad för internet men det har både fördelar och nackdelar, och samtidigt som det är intressant att följa med i allt som händer i icke-IRL-världen känner jag som slutsats att jag spenderar för mycket tid vid nätet.”

Write a comment

*