Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Nätvänner i IRL-livet

”Man kommer i kontakt med hela människan. Stannar inte bara vid det verbala och det som växer fram mellan raderna och i fotot. Man är kort sagt synlig, närvarande.”

Citatet ovan kommer från ett enkätsvar där nätanvändaren reflekterar över skillnaden mellan nätvänner och IRL-vänner, och de fördelar som finns i IRL-umgänget gentemot att umgås på nätet. Många som svarat har gjort sådana jämförelser men det är inte alltid som nätumgänget kommer till korta i den jämförelsen.

Nätrelationerna står inte för sig själv utan griper in i resten av livet. Flera av nätanvändarna använder uttryck som utvecklande för den egna personligheten och berikande i sina berättelser om relationen till nätvännerna. Chayko karaktäriserar, som vi minns, dem som tillåter sig att utveckla vänskapsband på nätet som flexibla personligheter som utmanar gränser och vågar experimentera, med personlig utveckling som följd. Ett ökat självförtroende hos deltagare i nätgrupper där sociala relationer utvecklas konstateras av andra forskare, och nämns i några enkätsvar.
Tre av dem som svarat skriver att de tack vare nätrelationerna blivit mer sociala IRL och mer ”intressanta”. En medelålders kvinna berättar om hur hon upplever att genom sina nätvänner ha fått kontakter och möjligheter som hon inte hade ”kommit i närheten av utan nätet”. För hennes del har det lett till nya intressen som i sin tur lett till nya och utvecklande arbetsuppgifter på hennes arbetsplats. En annan skriver om sitt ökade självförtroende och ökad kunskap om andra människor tack vare nätumgänget:

”Jag har märkt att jag utvecklat mina sociala egenskaper även IRL pga att jag umgåtts med folk på nätet. Jag har fått ett bättre självförtroende och det tror jag beror på att jag lärt mig mer om hur andra människor tänker och fungerar.”

Kanske kan man tycka att det inte borde vara någon skillnad mellan nätvänner och IRL-vänner, det är ju bara olika sätt att umgås och att hålla kontakt. För många nätanvändare är det också så. För andra är det stor skillnad, som svaren vittnar om.
Idag kommunicerar vi med vänner på så många olika sätt, den moderna tekniken gör det möjligt att ha kontakt i realtid utan att vara på samma plats, inte bara genom telefon. Men det som skiljer nätvänner från IRL-vänner i min undersökning är att nätvännerna är de som man fått kontakt med på nätet och sedan utvecklat en vänskap, inte dem man redan känner. Detta är en stor skillnad, eftersom bekantskapen inleds under helt olika förutsättningar.

De allra flesta av dem som svarat har ju också sina IRL-vänner kvar och för ett fåtal går dessa vänkretsar in i varandra. Men för de flesta nätanvändare är det så att man håller isär de två världarna så att nätvännerna och IRL-vännerna inte integreras med varandra.

Två av enkätens frågor handlar om fördelar med nätvänner respektive IRL-vänner. Därmed är inte menat att vänskap är något som man kan se som rationellt med fördelar och nackdelar utan snarare att hitta det som skiljer dem åt. Av svaren framgår att också nätanvändarna som svarat uppfattat frågorna så.
Den största skillnaden mellan nätvänskap och IRL-vänskap är att synas eller inte synas för varandra, både bokstavligt och bildligt talat. För dem som utvecklar och upprätthåller relationer på nätet finns en fördel i att kommunikationen kan vara mer effektiv och rak, processen att lära känna varandra går snabbare än IRL och det är mindre kringsnack när man har kontakt.  ”Man slipper det sociala spelet” skriver en svarande i sin jämförelse med IRL-umgänge. En annan menar att hon kan vara mer öppen och rakt på sak med nätvännerna och kan därför lära känna dem snabbare än IRL-vänner.
Att man kan hålla nätvännerna åtskilda kan också ses som en fördel. Eftersom en nätvän inte ingår i ens sociala IRL-liv kan det kännas mer tryggt att dela med sig av intima detaljer, vilket bekräftas av följande enkätsvar om nätvännerna:

”Vi är mycket mer öppna mot varandra än jag är med mina s k IRL-vänner. Jag vet att de håller tyst om det jag säger, IRL-vänner snackar mycket sinsemellan.”

Write a comment

*