Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Negativa konsekvenser

De flesta forskningsrapporter ger en positiv bild av sociala nätrelationer. Men det finns också studier som ger en negativ bild. Två faktorer lyfts då fram: ökad tid på nätet ger minskad tid för IRL-gemenskap, och att nätanvändning är en ensam sysselsättning som ökar känslan av ensamhet.
Att den som är singel sitter mycket vid datorn och umgås med andra är kanske inte så anmärkningsvärt eller konstigt. Men hur är det för dem som lever i par och har en partner och en familj som pockar på uppmärksamhet? De andra hemma i familjen kanske inte förstår att socialt umgänge pågår när någon sitter och stirrar in i en datorskärm och skriver på tangentbordet då och då. Att det ibland blir konflikter kring detta finns det vittnesmål om i media.

Hur nätanvändarnas partners upplever eventuell minskad tid tillsammans på grund av tid vid datorn fanns det en fråga om i enkäten. Tio procent av dem som svarat instämmer i påståendet ”min partner tycker att jag ägnar för mycket tid åt mina nätvänner”. En amerikansk undersökning från år 2000 visar att åtta procent av internetanvändarna då medgav att de ignorerar familjemedlemmar på grund av nätkontakter medan 25 procent av de tillfrågade nätanvändarnas familjer menade att de blev ignorerade. Det finns alltså en skillnad i upplevelserna hos de två grupperna.

Två tredjedelar i min enkät instämmer i att ”min partner har inga synpunkter på den tid jag ägnar åt nätvänner” och en fjärdedel av dem som svarat är singlar.
I sin bok ”Connecting” diskuterar Chayko dagens debatt om nätanvändning och ställer frågan om vem som ska avgöra vad som är mycket eller lite tid vid datorn och på nätet. Vi ser gärna IRL-livet som den enda verkliga verkligheten men nätet är lika verkligt som resten av livet påpekar hon.
Att kommunicera med andra via nätet är inte att vara ensam vid datorn utan att ha kontakt med andra människor. Det blir allt svårare att fördöma nätet och se skillnader mellan nätkontakter och IRL-kontakter, båda ingår i vårt samhälle idag och är inte motsatser till varandra utan komplement.

Mary Chayko ser ju nätvänner som flexibla och öppna människor. Hon menar att ju mer medveten man blir om negativa och positiva effekter av att ha kontakt på många olika sätt, desto mer mångsidiga blir vi, och mindre benägna att låta oss utnyttjas av andra. Det är värdefullt för individens utveckling att ha många olika sorters kontakter, och för vår förståelse av omvärlden.
I dagens digitala samhälle är också nätkontakterna oumbärliga skriver hon. Hon är en av de många forskare som ser positivt på nätet och som sett positiva effekter av nätrelationer. Men det finns som bekant också de som funnit negativa resultat.

Write a comment

*