Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Att träffas

Att träffa sina nätvänner ansikte mot ansikte är inte ovanligt, trots att många ser fördelar i nätets möjlighet till anonymitet. På många mailinglistor, forum och communities av andra slag ordnas IRL-träffar ibland, oftast sommartid. Dessutom händer det förstås att enskilda personer väljer att träffas när man funnit varandra som nätvänner.
Av samtliga 208 som svarat är det närmare hälften som instämmer i påståendet ”mina nätvänner har blivit IRL-vänner” och tre fjärdedelar instämmer i ”det händer ibland att jag träffar nätvänner ’i verkligheten’”. Flera vittnesmål om att träffas ansikte mot ansikte finns också i svaren, de flesta positiva. Ett exempel är denna medelålders kvinna som har som mål att träffa sina nätvänner IRL, inte bara på nätet:

”Det är klart trevligast att träffas, det är ju därför man tar kontakt. Den personliga kontakten är syftet med nätkontakten, men om man reser mycket som jag så kan man umgås hela tiden.  Jag uppskattar att kunna träffa nätvännerna när jag inte är hemma och när de inte är nära. Jag har också fått vänner på nätet som jag inte träffat och målet är att ses.”

En av de andra som svarat reflekterar också över vad det kan innebära av fördjupad vänskap att kunna träffa sina nätvänner ansikte mot ansikte:

”Till en början trodde jag att geografiska avstånd inte spelade så stor roll när det gäller nätvänner, men jag har insett att de som bor nära varandra och kan träffas får en djupare kontakt än de som umgås enbart via mejl.
Jag har flera gånger varit ute och rest tillsammans med kvinnor på en mejlinglista. Det har varit mycket trevligt och en helt annan upplevelse jämfört med att resa med familjen.”

I många fall leder en nätvänskap – som kan ha startat med ganska stor anonymitet – till en senare IRL-vänskap där man lär känna varandras yttre omständigheter också. Detta är ett vanligt beteende i nätrelationer, att de som binder starka vänskapsband på nätet tenderar att också överföra dem till IRL-livet, mötas ansikte mot ansikte men också göra relationen känd för övriga i IRL-livet även om de inte integrerar IRL-vänner och nätvänner. Nätrelationer visar sig också vara generellt minst lika hållbara som IRL-relationer enligt dagens forskning, och vänskapsrelationer i högre grad än romanser.
En av de utlandssvenskar som svarat på enkäten skriver att de nätvänner hon lär känna vill hon också träffa ansikte mot ansikte, och att ett fåtal stannar som enbart nätvänner. Hon använder nätet som ett verktyg att skaffa nya vänner och målet är att de ska bli IRL-vänner:

”Jag började chatta på irc och lärde känna en del människor där. Det flöt sedan på till reload, dagbok på nätet och andra forum såsom mailinglistor, icq och messenger. Eftersom jag ar en väldigt social människa i verkliga livet blev nätvänner bara en utökning av ett redan relativt stort socialt umgänge. Jag ’använde’ nätet för att skaffa nya vänner som sedan omvandlades till IRL-vänner. Många av mina IRL-vänner är människor jag mött över nätet och vi är nu ’mer’ IRL-vänner än nätvänner.
Fördelen med nätvänner är att man behöver inte tvätta håret, spendera pengar på kaffe/vin/mat eller vad man nu gör när man träffar IRL-vänner. Avstånd minskas, de flesta av mina nätvänner bor i Sverige medan jag bor i London.
IRL-vänner finns verkligen där när man behöver dem, de finns ett telefonsamtal bort. Jag får ut betydligt mycket mer av en fika med en tjejkompis på Starbucks än jag får av ett samtal på msn eller en diskussion på en mailinglista.
For mig är nätet ett sätt att hitta vänner, men inte behålla dem som nätvänner utan för att ’omvandla’ dem till IRL-vänner. Visst, en del stannar som nätvänner eftersom vi bor för långt ifrån varandra eller man helt enkelt inte har klickat, men dessa kontakter stannar sällan länge. De jag behåller är de jag träffar i verkligheten.”

Det är inte någon större skillnad på nätvänner och IRL-vänner, bara olika sätt att hålla kontakt, tycker några av dem som svarat på enkäten. ”Nätvännerna är en del av mitt IRL-liv” skriver en kvinna. Desto fler berättar att deras nätvänner blivit IRL-vänner, ibland bästa vänner.
I början av nätepoken fanns det de som trodde att virtuella gemenskapsgrupper skulle ta över som arena för sociala kontakter i framtiden, men det har visat sig att många sociala nätrelationer i stället leder till IRL-kontakter. Nätvänskap kan utvecklas och fördjupas IRL, visar enkätsvaren.
I svaren finns en rad berättelser som till övervägande delen är positiva till IRL-träffar med nätvänner. Det handlar om hur bra det känns att träffa människor öga mot öga efter att ha lärt känna varandra under en lång tid, att få ett ansikte på den man umgåtts med skriftligt, och hur vänskapen i ett par fall lett till att man efter en tid träffas familjevis, så som den här kvinnan beskriver:

”Jag är jätteglad att jag känner den gemenskap jag gör i en större föräldracommunity. Vi träffas årligen, ca 15 familjer med barn i samma ålder men det är så mycket mer än så som håller oss samman. Det känns unikt, roligt och gott att ha sånna vänner.”

Att träffas när det finns tillfälle är ett lättsamt och trevligt sätt att umgås menar kvinnan som skriver så här i sitt svar:

”Nätvännerna jag fått har definitivt varit en tillgång för mig. En del försvinner ju under åren, men nya tillkommer. Några har blivit IRL-vänner som jag träffar med jämna mellanrum, och de bor inte enbart i Sverige. När nätvänner kommer hit till stan, brukar vi dra ihop ett gäng och gå ut och äta tillsammans. Det är mycket trevligt och givande.”

Ett par nätanvändare berättar att de efter flyttning till annan ort skaffat sig nätvänner på den nya hemorten och att dessa blivit IRL-vänner sedan man träffats. En berättar om hur hon med hjälp av nätvännerna fått ett eget umgänge och inte bara är hänvisad till sambons vänner:

”2003 var jag nyinflyttad i Malmö och alla vänner jag skaffat sedan dess är nätvänner, som jag sedan träffat som IRL-vänner. De har varit mycket viktiga för mig i mitt umgänge som nyinflyttad. Alla mina nätvänner har blivit mina IRL-vänner. De utgör mitt sociala fritidsumgänge och har gjort att jag kunna skaffa mig ett ’eget liv’ vid sidan om min sambos (han bodde i Malmö innan mig).”

Några skriver om hur de haft mer opersonliga relationer med nätvänner men att relationen fördjupats efter att de träffat varandra ansikte mot ansikte. En 35-årig kvinna skriver om den speciella känslan att träffa sin nätvänner IRL, och att det ibland stämmer dem emellan, ibland inte:

”Det känns som att jag har lärt känna en del av mina nätvänner mycket ingående tack vare alla djupa diskussioner över nätet. När jag sedan har träffat dem i verkligheten har det känts som att vi har känt varandra länge – häftigt. Man kan även över nätet känna ganska fort, att vi har ganska olika åsikter och värderingar och sedan märker man att även det stämmer när man träffas i verkligheten.”

Hennes ord visar att IRL-möten med nätvänner inte alltid betyder en fördjupning av relationen. Sherry Turkle gjorde i sin forskning iakttagelser kring hur nätanvändare hanterar personliga problem i kommunikation med nätvänner. Hon såg möjligheten att bearbeta problem genom reflektion.
Nätanvändaren kan också använda sin nätkontakt till att utagera gamla konflikter från IRL-livet men utan att det leder till en bearbetning. Hon konstaterar att i nätrelationen saknas information om motparten, ”man skriver in i en tystnad” och att detta lätt leder till starka positiva eller negativa känslor om motparten. Detta menar hon innebär att människor som möter sin nätvän ansikte mot ansikte då kan känna förvirring eller besvikelse. Fyra av de svarande skriver om problematiska möten där nätvänskapen inte hållit måttet. En ung kvinna formulerar sig så här om hur svårt det är för henne att förena nätvänskap med IRL-vänskap:

”När jag träffar bra nätvänner IRL blir det alltid problem. … Jag håller isär de två typerna av vänskap. Det är beklämmande att det är svårt att umgås även IRL, att de båda vänskaperna inte går att kombinera, men jag har ingen bra förklaring varför. De känns fundamentalt olika… Nätvänner ger mig det jag vill ha (social kontakt, skratt, medkänsla, inblick i deras liv) men jag ser bara det som de väljer att visa mig. Medans med en IRL-relation får du hela människan, hela kittet, och ser även det de ogillar om sig själv. Vilket ger både sårbarhet och möjlighet till en djupare relation.”

En annan kvinna menar att nätvänner som man aldrig träffat ”blir inte helt verkliga” och en skriver att hon med avsikt håller isär ”det riktiga livet” och cyberlivet och inte har några planer på att träffa sina nätvänner IRL.
Det är alltså inte alltid som nätvänskapen känns positiv när man möts utanför nätet. Nätumgänget kan också innebära andra problem.

Write a comment

*