Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Betydelsen

”En svår sjukdom som tvingade mig hemma fick mig att söka mig till nätet för att hitta likasinnade.. och på den vägen är det..
Jag behöver inte svara när det ringer, jag behöver inte vara jättesocial…
Min absolut bästa vän började som nätvän, nu är vi även IRL vänner.. Vi träffades via en site där vi och många andra delade samma typ av sjukdom och vi upptäckte att vi hade otroligt mycket gemensamt. Vi är själssystrar som vi säger… Vi kan alltid få en fem minuters pratstund över msn när någon av oss behöver det. Andra från mailinglistor stöttar och lyssnar utan att jag behöver försvara mig. Vi är alla i samma situation med samma problem och jag känner ingen idag IRL som skulle kunna förstå mig på samma sätt.”

Så skriver en kvinna som är svårt sjuk och en av de som svarat på min enkät. Hennes svar är ett av många som visar den stora betydelse som nätvännerna har för den enskilde. Extra stor betydelse kan nätvännerna få för den som är sjuk eller lever socialt isolerad av andra skäl och kanske inte har möjlighet till ett socialt umgänge i den utsträckning hon önskar. Så beskriver flera enkätsvar förhållandet till nätvännerna: som en väg ut ur social isolering.

Det här ser jag som en fantastisk möjlighet med nätet, och kanske dess största förtjänst: att bidraga till människors välbefinnande, särskilt för dem som inte har samma möjligheter att umgås med vänner och bekanta som de flesta andra har. Flera personer berättar om hur de tack vare nätet fått vänner de annars inte skulle mött, och för en hel del har de nya nätvännerna fått en mycket stor betydelse.
I svaren från nätanvändarna ges en mångfacetterad bild och nästan varje individ har en egen unik berättelse om sina nätrelationer. Enkätsvaren visar också att det finns flera grupper som skiljer sig åt. Här utläser jag att nätvänner har en högst skiftande betydelse, alltifrån ”noll och inget” som en svarande uttrycker sig, till ”jag älskar mina nätvänner” och ”för mig betyder de oerhört mycket”.

De personer vi träffar på nätet är uppenbarligen minst lika betydelsefulla som vänner och bekanta i IRL-livet. Flera som svarat jämför sina nätvänner med IRL-vänner och menar att förhållandena inte skiljer nämnvärt, utan bara formen för umgänget.
I svaren kan också urskiljas ett spann från dem som främst ser en praktisk nytta av nätrelationer till dem som vittnar om hur nätvännerna brutit deras sociala isolering. Andra berättar om att de på nätet hittat likasinnade och att de fått möjlighet att få kontakt med personer de annars aldrig skulle stött på.
Den här bredden i nätrelationerna bekräftas av forskare som undersökt utvecklingen av kontakter på internet under det senaste decenniet. En av dem är den amerikanska sociologen Mary Chayko som ser liknande skillnader i sin studie av dem som utvecklar distansrelationer på nätet; alltifrån de nyttoorienterade, de som har en mellannivå i sitt känslomässiga engagemang, till dem som har starka band inom marginaliserade grupper.

Write a comment

*