Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Vänner möts på nätet

Både den som har social fobi och inte orkar gå ut och den som vill byta blomfrön inför vårens odling kan ha nytta av nätet. På nätet hjälps man åt, vänner emellan, och tröstar, stödjer och byter sopprecept.

Att nätvänner är verkliga vänner, det visar en undersökning jag gjort. Nätet är inte alls bara en mötesplats för unga nördar eller par som möts i en romantisk cyberrymd, utan här utvecklas sann vänskap, bekanta hittar varandra och människor får hjälp och stöd. Precis som ute i vardagslivet.

208 personer har svarat på en enkät om vänskap på nätet. Undersökningen stöds av forskning om nätrelationer från främst USA och som visar liknande resultat. De allra flesta av dem som svarat är kvinnor, och majoriteten är medelålders. Ändå är det en brokig skara.

Jag delar in nätvännerna i fyra kategorier. En är de som tycker att nätet är mest till nytta, de som inte har särskilt djupa relationer utan mest ser nätvännerna som bekanta som de kan få hjälp och tips av.

I den andra änden av skalan är de som fått stort stöd av sin nätvänner vid sjukdom, depressioner eller andra svåra livssituationer. För dem betyder nätvännerna väldigt mycket och är ibland enda möjligheten till socialt umgänge. Däremellan finns både de som hittat nätvänner bland likasinnade och med samma intressen; och de som funnit nära och förtroliga vänner på nätet.

Många nätanvändare väljer att vara anonyma gentemot varandra på nätet, på grund av försiktighet. Andra väljer att efter hand avslöja sin identitet för nätvännerna och så småningom ta med sig nätrelationen in i vardagslivet utanför internet.

För nätanvändare kan anonymiteten innebära en möjlighet att befria sig från det sociala livets krav och visa mer av sitt rätta jag inför nätvännerna, eftersom det på nätet är möjligt att hitta likasinnade och andra som accepterar mig som jag är, oavsett vem jag är. Anonymiteten kan också innebära att nätanvändaren av försiktighet avstår från djupare relationer på nätet. Om detta vittnar ett flertal av svaren.

I reflektionerna ingår tankar kring den kroppslöshet, eller befrielse från tid och rum, som internet medger. Här kan kommunikation ske på distans oberoende av både tid och plats, liksom också i realtid men utan att ses. Då spelar det ingen roll hur jag ser ut, vilka kläder jag har eller andra yttre faktorer som kan påverka motpartens syn på mig. Ålder, kön, socioekonomiska eller sociokulturella faktorer spelar heller ingen roll.

De som svarat är de som själva valt att svara och utgör inte en del av en avgränsad grupp nätanvändare. Är detta en liten minoritet eller är vi på väg att flytta över alltmer av våra vänskapsband till nätet?

2007-03-15