Vad gör vi i cyberspace?

Hur kommer det sig att vi är så sociala på nätet? Så sociala att vi går ihop i grupper där vi ger varandra stöd och hjälp och interagerar socialt, trots att vi aldrig träffats IRL? Det funderar forskarna på och det skriver tre israeliska forskare om i antologin The Social Net som jag läser till min uppsats. De menar att detta område ännu inte är tillräckligt utforskat.

När jag läser de svar jag fått i enkäten om nätvänner så berättar de svaren hur betydelsefulla nätvännerna är. Då är det inte svårt att förstå. Jag tror att människan är lika social på nätet som IRL, att vi kan ha samma uttryck av förståelse, empati och socialt agerande där som IRL. Varför skulle det inte vara så? Datorerna, maskinerna, de gör ju inte oss människor till maskiner, de är bara ett medium.

Färdig!

Äntligen! Nu är min nätenkät gjord. Jättetack till alla er som svarat!

Enkätsidan stängs idag, efter fyra veckor på nätet. Jag har fått 207 svar, och det är jag mycket nöjd med. Det ger tyngd åt resultatet att så många svarat. Svaren kommer från människor i alla åldrar, från 18 till 66 år, och det gläder mig särskilt.

Här kan du läsa statistik från svaren på alla frågor utom de fyra med öppna svar.  Dessa har jag fört över i word-filer och ska gå igenom noga. Jag har 60 A4-sidor med svar att läsa, utöver att gå igenom svaren på frågorna med svarsalternativ. Dessa ska jag nu analysera. I enkätvektyget PHP Surveyer kan jag göra många olika kombinationer av analyser, som att välja t ex de som är mellan 30 och 40 år och se hur de svarar på en viss fråga. Eller de som valt ett visst svar, hur svarar de på en annan fråga. Alla kombinationer möjliga.

Det här är jättespännande och roligt. Detta skulle jag vilja syssla med dagligen och stundligen. 

Enkätsvar 7

Lägesrapport om nätenkäten: 189 svar hittills. Medelåldern har nu sjunkit till 39 år. Av de 189 bor 36 på landet och deras medelålder är något högre; 41,2 år. Hälften av dem håller med om påståendet "Jag började umgås med nätvänner för att det är möjligt" vilket 44 procent av dem som bor i stan håller med om.

Ju fler som svarat ju mer har medelåldern sjunkit. Åldern på de svarande har stor spridning, från 18 till 66 år, men de flesta finns i gruppen 30-39 år tror jag. Och fortfarande är det få män som svarat, vara 12 procent. Jag vill ha fler män bland de svarande!! Ni har väl vänner ni också?

Enkätsvar 6

Lite mer statistik från enkätens hittills 176 svar:

80 procent bor i stan och resten på landet.

96 procent har bredband och resten modem.

45 procent använder huvudsakligen mailinglista för att hålla kontakt med sina nätvänner. Övriga sätt är icq och messenger 19 procent, diskussionsforum/gästbok 10 procent, community 9 procent, blogg 7 procent, annat 7 procent och chatt 3 procent.  

Medeltal antal timmar per vecka man ägnar åt kommunikation med nätvänner: 10 timmar.

81 procent svarar ja på frågan om de flesta av nätvännerna känner till identitet, familjeförhållanden och sysselsättning. 

Enkätsvar 5, med mera

En lägesrapport: Varje morgon numera är det enkätens status jag kollar det första jag gör när jag startat datorn. Förr var det mailen. Jag är så nyfiken på om det ramlat in några svar under natten. Det har det. Just nu är antalet svar uppe i 176. Och nästan alla berättar. Hur ska jag kunna förvalta detta förtroende så att jag verkligen tar till vara dem? Räcker en C-uppsats? Kanske kan jag dela upp det och skriva även D-uppsatsen på detta?

Enkätverktyget jag använder kommer härifrån (ej aktuell länk är borttagen 2016, ny länk) och är fantastiskt bra! Det är ett open sourceverktyg och väldigt lätt att använda när det väl installerats. Jag kan gå in i svaren och snabbt få fram all möjlig statistik. Det jag ser nu är att medelåldern sjunker lite, från 40,7 år vid cirka 100 svar till 39,4 år nu. Andelen män som svarar är ganska konstant på 12-13 procent.  Men jag kan också gå in och se kombinationer av svar, t ex hur alla över 30 år har svarat på en viss fråga, eller hur de som har modem svarar osv. Det underlättar mycket att det är så lättanvänt.

Hela den här veckan är jag tjänstledig för studier. Eftersom jag är nattmänniska blir det sena nätter och sena mornar. Så trots att det länge varit förmiddag har jag nyss ätit frukost, efter morgonläsningen.

Idag ska jag skriva färdigt rapporten om vårt fältarbete, en uppgift vi jobbar med denna och förra veckan. Vi ska kartlägga en verksamhet som har anknytning till invandrare, och jag valde SFI. Därför har jag kollat statistik, läst in mig på nyhetsartiklar och en rapport från Skolverket och gjort en intervju med rektorn på KomVux. Idag ska jag formulera frågeställning och syfte och det kräver noggrannhet och eftertanke, även om jag har den uttänkt.

Synpunkter på enkäten

Jag har fått en del intressanta synpunkter på enkäten, bl a från Easy Pieces som ifrågasätter mina frågor och svar och tillvägagångssättet. Det är väldigt värdefulla synpunkter och jag är imponerad och tacksam för att någon tar sig så mycket tid att reflektera över mitt arbete. Jag har nu också uppdaterat enkätens startsida med ytterligare förtydliganden, tack vare de synpunkter jag fått.

Att ställa bra frågor och hitta bra svarsalternativ är aldrig lätt, och det finns nog ingen variant som är perfekt och känns rätt för alla som svarar. Jag har stött och blött de här frågorna en hel del det senaste halvåret och låtit flera av mina "nätvänner" titta på dem och komma med synpunkter. Utifrån detta har jag till slut stannat för de frågor och svar som nu finns i enkäten.
Jag tar med mig de synpunkter jag fått när jag ska skriva min uppsats.
Anledningen till att enkäten sker via nätet är förstås att min målgrupp är avgränsad till dem som är aktiva på nätet och har sociala kontakter där. Jag är alltså inte intresserad av att fråga dem som inte har kontakter via nätet för att jämföra med utan bara få veta mer om betydelsen av de kontakter som uppstått och fortgår på nätet.

Enkätsvar 4

Nulägesrapport: 125 enkätsvar hittills. Det är drygt 20 per dag. Enkäten ska ligga ute 20 dagar till, vilket teoretiskt alltså skulle kunna innebära 400 svar till.

Det som är mest fantastiskt är alla dessa berättelser jag får i de fyra frågorna med öppna svar. Människor som berättar för mig om sina liv, om hur de ser på vänskap IRL och på nätet, om betydelsen av vänner och känslan av gemenskap. Jag blir riktigt rörd när jag läser en del av svaren.

Detta måste jag handskas varsamt med och samtidigt använda fullt ut till något riktigt bra. Än har jag inte börjat strukturera uppsatsen utan har bara valt ämne. Jag vet ju vad jag vill skriva om, men inte riktigt hur. Det ska bli spännande.

Enkätsvar 3

Uppdatering onsdag kväll 20 i åtta: Hundrade svaret! Och det har gått på fem dagar.

Uppdatering onsdag förmiddag: 84 svar. Som sagt, det tickar på… :-)

66 svar nu ikväll! Det tickar på… och det gör mig uppspelt och glad för ju fler svar ju mer tillförlitligt blir ju resultatet. Och då kan uppsatsen bli bättre.