Två böcker

Det skrivs och ges ut massor med böcker som inte når den allmänna bokmarknaden utan är begränsad till en lokal marknad eller en annan nisch, t ex en bransch. På senare tid har jag läst två sådana:

Den till höger har min moster Signe skrivit. Den handlar om bankens historia i Okome. Det är hon som var banken i Okome, skulle man kunna säga. Hon arbetade där i 40 år, från 1953 till 1993. Det var Signes bank, sa kunderna. Min morfar var med i jordbrukskassan från de första åren på 30-talet. Min kusin Jan blev bankens sista kund vid nedläggningen 2006. Så det handlar en hel del om min släkts historia. Den var mycket intressant för mig att läsa, inte minst för att jag varit så mycket i Okome under min barndom och hos min moster Signe och hennes familj. Det är en hel del av det hon skriver om som jag minns, när jag läser. Minnen kommer tillbaka. Signe är en flyhänt skribent och kan berätta. Det vet jag också från annat hon skrivit.

Den andra boken är skriven av Per Göransson i Falkenberg som grundade företaget Pelly som tillverkar trådkorgar, t ex som garderobsinredning. Han startade det 1939 i källaren i huset där han bodde. Jag tror att han var i slutet av tonåren då. Eftersom vi kände honom och hans familj när jag var barn kommer jag ihåg honom, och bland annat hans dotter Ylvas studentexamen.

För mig finns det detaljer i båda de här böckerna som bättrar på mina egna minnen från min barndom. Mest i min mosters bok förstås.

Sådana här böcker kan vara av intresse för andra också, både för dem som släktforskar och kanske hittar uppgifter som kompletterar det man redan vet. Men också för att de ger  pusselbitar till vår nutidshistoria. Moster Signes bok ger en inblick i landsbygdsliv under halva 1900-talet. Per Göranssons bok ger en nischad men intressant bild av svensk industrihistoria.