Får man blogga?

Får man ha en privat blogg om man är journalist? Ja, det klart. Men det är en fråga som ställs i senaste numret av förbundstidningen Journalisten, och som fyra journalister svarat på. Tre svarar ja direkt, den andre är både för och emot. Jag har svårt att se problemet. För precis som i allt jag skriver/säger i jobbet (om det nu är tidning, webb, radio eller tv) så har jag förstås ett ansvar för vad jag gör. Och kan jag klara det ansvaret i jobbet må jag väl klara det på fritiden också. Dessutom – vi har yttrandefrihet i Sverige, och den kan inte bara vara förbehållen dem som inte är journalister.

När jag började jobba som journalist på 80-talet blev det ibland diskussioner om journalisters rätt/möjlighet att vara politiskt förtroendevalda i t ex kommunpolitiken. Några av mina kollegor under årens lopp har haft kommunpolitiska uppdrag. En eller två har haft det och samtidigt granskat andra politiker i den egna kommunen – då rimmar det illa med det journalistiska jobbet, tycker jag. Men jobbar man inte alls med samhällsbevakning utan kanske är familjeredaktör eller featureredaktör eller redigerare, då kan det inte vara problem. Som journalist måste jag ju ha samma medborgerliga rättigheter och plikter som andra, samtidigt som jag måste göra en avvägning gentemot arbetsuppgifterna.

Finns det andra jobb som är svåra att förena med poltiska uppdrag? Det gör det säkert. Och med bloggande? Tja, vem bryr sig idag, när alla, dvs vem som helst, viker ut sitt själsliv i cyberspejs? Få orkar ändå läsa.

Andra bloggar om: , ,