Den förste bloggaren?

Filosofen Michel de Montaigne var nog den förste bloggaren. Han levde 1533-1592 i Bordeaux i Frankrike. Han bloggade utan dator, lär jag mig vid en titt i makens filosofihistoriebok (”Filosofins historia” av Svante Nordin).

Montaigne bodde hemma på godset, tillbringade dagarna i sitt bibliotek två våningar upp i ett torn på godsets gård. Där betraktade han livet på gården, läste i böcker, skrev essäer om högt och lågt, allt som kom hans tankar förbi. Han skrev om privata funderingar enligt associationsprincipen och växlade mellan olika ämnen. Det handlar om honom själv och hans egna iakttagelser och tankar. Men framför allt är han sig själv i det han skriver, ett subjekt, och individuellt jag.

Jag tycker att det låter som en bloggare.