Nätvänner

Nu finns min D-uppsats i sociologi om nätvänner utlagd på nätet. Du kanske är en av de 208 som svarade på min enkät om sociala relationer på nätet i höstas och vill veta vad resultatet blev? En del av det använde jag till C-uppsatsen (finns på samma hemsida) och en del till D-uppsatsen.

Jag fick så många intressanta svar på de öppna frågorna, och jag kände att jag ville förvalta det förtroendet. Därför valde jag att dela upp arbetet i två uppsatser, för att få med mer av allt det ni skrev om.

Stort tack till alla som svarade!

Den 12-13 juni ska vi lägga fram våra uppsatser och först då är den godkänd och klar.

11 336 steg idag och 5,5 km-slingan på 45 minuter.