Detektivarbete på nätet

Jag sitter och letar litteratur till min uppsats och allting finnn ju i datorn, eller snarare ute i det stora nätverket där vi alla rör oss numera. Det jag letar efter nu är uppsatser, avhandlingar och vetenskapliga artiklar om socialt umgänge på nätet. Det känns som att det finns hur många som helst, och det finns få när jag verkligen avgränsar sökandet. Massor med människor har forskat om våra vanor på nätet och framför allt kring identitetsskapande på nätet. Men få verkar ha ägnat sig åt att undersöka hur vi skapar och upprätthåller kontakt via nätet. En som jag hittat är Antonina Domenica Bambina som doktorerat på Columbia University i New York i år på en avhandling med titeln "Understanding online social support" och det verkar ju intressant för mig. Men jag kan inte komma åt den för att se vad den egentligen innehåller. Efter en hel del letande har jag nästan lyckats hitta henne på nätet och ska försöka få kontakt och fråga om hon publicerat något som är åtkomligt på nätet. Hon var svår att hitta men till slut kom jag till en sida på Columbia University med en del av hennes tal från promoveringen och där nämner hon att hon nu bor i Reading i England där maken är gästforskare och honom har jag hittat, plus en hemadress. Så det ska väl gå att etablera kontakt.

Ja, det är ganska fantastiskt med cyberspace