Svar från Posten

Idag fick jag brev från Posten, ett svar på min reklamation av det brev som hade innehållit bilnycklarna för tre veckor sedan. Posten Kundtjänst beklagar att innehållet i mitt brev inte kom fram men påpekar att någon ersättning inte utfaller. Posten Kundtjänst hoppas ändå att jag har förtroende för Posten i fortsättningen. Det jag tycker är märkligt är att den ena handen inte vet vad den andra gör. Jag fick ju tillbaka nycklarna tack vare att någon på sorteringsterminalen i Nässjö hittat dem och återsänt dem till nyckeltillverkaren. Det här tyder ju på att Posten Kundtjänst inte forskat särskilt djupt i ämnet. Eller hur många bilnycklar hittar de varje dag i Nässjö?

Jag undrar förresten hur det känns att heta Posten Kundtjänst… Det är i alla fall det enda namn som står under "Med vänlig hälsning".